Broj telefona (+381) 65 323 14 07 021 693 53 73

Priča iza koje stoji Sipal Kvalitet pre svega!

Već godinama poslujemo u okruženju dinamičnog napretka, koristeći savremene tehnologije koje nam omogućavaju da obezbedimo kvalitet primenom procesnog strukturiranja proizvodnje.

Prati nas dugogodišnje iskustvo u obradi drveta i proizvodnji ambalaže kroz naglasak na kvalitetu i efektivnu raspodelu i iskorištenje resursa. Otpočetka smo orijentisani na industriju i njihove potrebe za velikim količinama paleta, što ne znači da smo zapostavili kupce s manjim potrebama.

Naša pouzdanost i odgovornost su nam održale konstantu, osigurala širenje, opstanak, te povećanje proizvodnje i stalnu modernizaciju u ovim kriznim vremenima, što je znak zdravog poslovanja i poverenja naših kupaca.

Nudimo širok spektar usluga prerade drveta i drvene ambalaže kao i njihovo kompletiranje i sastavljanje u jedinične i jedinstvene proizvode prema meri i zahtevima kupca.

Kao naše najveće snage prepoznajemo dinamičnu mogućnost prilagođavanja kupcu i tržištu, te visok kvalitet uz pravovremenu isporuku. O tome govori naše poslovno iskustvo koje je prepoznato u stranim kompanijama sa kojima saradjujemo.

Usluge Kvalitet pre svega!

Detaljnije informacije
Izrada Euro paleta

EPAL/EUR palete predstavljaju osnov našeg poslovanja i one su najčešće korišćena transportna ambalaža na svetu.

Izrada običnih paleta

Ljudi često prave grešku misleći da im je potrebna EURO palette, a zapravo mogu mnogo da uštede uzimajući jednokratne palete

Izrada paleta sa specijalnom namenom

Dizajniraju se i izrađuju po želji i potrebi kupaca, ili prema specifikaciji, u zavisnosti od proizvoda koji se pakuje i prevozi.

Obrada drveta

Izrada različite vrste ambalaže po željenim dimenzijama i vrsti drveta.

Sito štampa na drvetu

Sito štampa predstavlja jednu od najstarijih vrsta štampe.

Sečenje iverice

Vršimo sve vrste rezanja i kantovanja, kako pravolinijskih tako i krivolinijskih.